SECTORS ECONÒMICS
1. TREBALL INDIVIDUAL
1.1 Observa aquests gràfics, compara'ls, arriba a conclusions i escriu-les a la fitxa que tens a la dreta.

 

 

 

 

 

1.2. Busca informació sobre què son els sectors econòmics a aquesta adreça i fes l'activitat núm. 2 de la fitxa.

2. TREBALL COOPERATIU

2.1 Plantejament del treball

Seguint les indicacions del professor/a, formeu grups de 4 o 5 estudiants i feu les activitats que corresponen al vostre grup. La feina que aneu fent l'heu de recollir cadascú individualment a la seva fitxa de treball ( la de l'extrem superior dret d'aquesta pàgina ), i col·lectivament en una presentació de diapositives.

2.1.1 Cerqueu informació sobre el significat de I'IDH ( Índex de desenvolupament humà )i el de població activa i anoteu-la a la fitxa. Aquests vídeos poden ajudar-vos a entendre aquests conceptes.

 
View more presentations from malsius2

 

2.1.2 Expliqueu les principals característiques de l'economia del lloc que us correspongui, indicant com és distribueix la població activa per sectors econòmics.

http://www.kalipedia.com/geografia-espana/tema/geografia-economica/pais-agrario-servicios.html?x=20070410klpgeodes_126.Kes

http://ies.victoriakent.fuenlabrada.educa.madrid.org/Departamentos/GeografiaHistoria/geoespana/Comentariograficas/Comensectorecon.htm

GRUP 7 : CATALUNYA

 • Informació:

http://www.kalipedia.com/geografia-espana/tema/economia.html?x=20080802klpgeodes_1.Kes&ap=2

http://www.fmr.cat/atles/materials/atlesruralitat.pdf

 

 

2.1.3 Seguint la pauta de models determinats, elaboreu mapes sobre l'ocupació de la població activa per sectors econòmics del lloc que us ha correspost a cada grup. N'heu de fer tres, un per a cada sector econòmic: sector primari, sector secundari i sector terciari. En el cas de Catalunya n'heu de fer quatre: agricultura, indústria, construcció i serveis.

A continuació teniu indicacions per a l'elaboració dels mapes. Llegiu les que corresponguin al vostre grup, atenent al lloc d'on hàgiu de fer els mapes: Continents, Espanya o Catalunya.

CONTINENTS
ESPANYA
CATALUNYA

Heu de representar el percentatge de població ocupada en cada sector econòmic de cada país :

Mapa 1: % de població ocupada en sector secundari..

Mapa 2: % de població ocupada en sector primari.

Mapa 3: % de població ocupada en sector terciari.

Clicant l'enllaç hi trobareu models de mapes de cada continent amb la població activa per sectors econòmics: Models

 • Adreça on podeu trobar mapes polítics muts dels continents:

http://d-maps.com/index.php?lang=es

 

Heu de representar el percentatge de població de cada comunitat autònoma ocupada en cada sector econòmic :

Mapa 1: % de població ocupada en sector secundari..

Mapa 2: % de població ocupada en sector primari.

Mapa 3: % de població ocupada en sector terciari.

Clicant l'enllaç hi trobareu models de mapes de cada continent amb la població activa per sectors econòmics: Models

 • Adreça on podeu trobar mapes polítics muts d'Espanya:

http://d-maps.com/index.php?lang=es

 

Heu de representar el percentatge de població de cada comarca ocupada en cada sector:

Mapa 1: % de població ocupada en agricultura.

Mapa 2: % de població ocupada en indústria.

Mapa 3: % de població ocupada en construcció.

Mapa 4: % de població ocupada en serveis.

- Heu d'anar a l'adreça de l'Atles Nacional de Catalunya ( a sota ). Una vegada que hi hàgiu entrat cliqueu en el menú de l'esquerra: Població i activitat. Al centre de la pàgina hi apareixeran els recursos disponibles. Heu d'escollir el recurs: Ocupats per grans sectors d'activitat i obriu el mapa interactiu. Aquest mapa us ha de servir de model per elaborar els vostres mapes.

http://www.atlesnacional.cat/icc/atles-nacional/

 • Adreça on trobaràs el mapa mut comarcal de Catalunya:

Mapa mut de les comarques de Catalunya

- Al capdavall de la pàgina hi trobareu instruccions sobre com pintar els mapes.

 

 

2.1.4 Busqueu les dades d'ocupació per sectors econòmics dels països, comunitats autònomes o comarques que se us indiquen a continuació, representeu-les en gràfics circulars i feu-ne el comentari.

GRUP 1: Albània i Alemanya

GRUP 2 : Austràlia i Vanuatu

GRUP 3 : Bangla Desh i Japó

GRUP 4 : Brasil i Haití

GRUP 5 : Sudàfrica i Somàlia

GRUP 6 : Navarra i Andalusia

GRUP 7 : Les Garrigues i El Tarragonès

ORIENTACIONS PER OBTENIR LES DADES

Països del món

 • Adreça on trobareu les dades dels països del món per poder fer els gràfics: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
 • Quan entreu a la pàgina web heu cercar el país que us interessi en un cercador com aquest, i després buscar l'apartat d'economia, i dins d'economia heu de mirar les dades de : Labor force - by occupation:

  Comunitats autònomes

 • Les podeu trobar en els mapes que us han servit de model.

  Comarques catalanes

 • http://oberc.fmr.cat/ ( heu d'anar a: Resultats/ banc de dades/ banc de dades : comarques de Catalunya )

ORIENTACIONS PER A FER ELS GRÀFICS

 • Si no recordeu com fer el gràfic sectorial mireu aquest tutorial: 
 

2.1.5 Cerqueu l'IDH dels mateixos llocs que heu fet els gràfics. Compareu els gràfics i dades IDH dels dos països, comunitats autònomes o comarques que heu treballat i feu-ne un comentari. L'IDH el trobareu clicant l'enllaç d'aquí sota. Quan se us obri la pàgina, heu de clicar el nom del país que us interessa . L'IDH apareixeirà amb les dades de la dreta. Tots els grups heu de buscar la informació per països, no per comunitats o comarques.

http://www.indexmundi.com/es/

2.1.6 Prepareu una presentació de diapositives amb tota la informació i dades recollides.

2.1.7 Exposeu a la resta de companys/es el resultat de la vostra recerca. En aquest enllaç hi trobareu alguns consells per fer una bona exposició oral. CONSELLS PER FER L'EXPOSICIÓ ORAL . També podeu consultar els criteris d'avaluació.

 

INSTRUCCIONS PER ELABORAR EL MAPA

-Entreu a l'enllaç que se us proporciona i guardeu el mapa que us interessa.

-Una vegada que el tingueu guardat, obriu-lo amb el paint de Windows (si no el teniu el podeu descarregar de manera gratuïta de, http://www.softonic.com/s/paint-windows) i ja podreu començar a pintar el mapa de sectors econòmics. Veureu que és molt fàcil.

-Seleccioneu el color i després feu click a la icona del pot de pintura. Tot seguit situeu-vos sobre el país que vulgueu pintar i cliqueu. Per canviar de color torneu a repetir el procés: seleccioneu el color i feu click a la icona del pot de pintura.

- Elaboreu el mapa de cada continent, d'Espanya i de Catalunya com els models corresponents, sense oblidar-vos de posar-hi la llegenda a cadascun.

- Una vegada que el tingueu fet, guardeu-lo i inseriu-lo a la fitxa en el lloc que se us indica i comenteu-los.

- En el comentari heu de dir països, comunitats autònomes o comarques amb més o menys percentatge d'ocupació en cada sector i explicar el per què us sembla que això passa.