L'ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS

INTRODUCCIÓ

  • L'activitat econòmica és qualsevol procès mitjançant el qual obtenim els productes, béns i serveis que cobreixen les nostres necessitats. Aquest procés el realitzen les persones i l'anomenem treball.
  • L'organització econòmica de les societats ens permet conèixer-ne les formes de vida i el nivell de desenvolupament.

1ª sessió

ACTIVITATS PER FER EN PARELLES

  • Obriu el quadern virtual que trobareu al següent enllaç, llegiu bé la informació de cada apartat i feu les activitats 2, 3, 4 i 5:

    ATENCIÓ ! Quan facis el 2n exercici del quadern tingues en compte:

    a) Has de respondre només amb una paraula: o servei.

    b) Hi ha un error: A la pregunta " Unes classes d'anglès són un bé o un servei ? " dóna com a correcta que és un , quan en realitat és un servei.

  • http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/actecon_ca?skin=formal&section=0&lang=e

2ª sessió

ACTIVITATS PER FER INDIVIDUALMENT

Per acabar i seguint les indicacions del professor/a fes les activitats del quadern que falten. Aquestes activitats les hauràs de presentar per ser avaluades:

- 9. Per a saber-ne més o sortir de dubtes: activitats de repàs i ampliació.

-10. Avalua la teva competència!

3ª sessió

ACTIVITAT PER FER EN GRUP

JOC DE ROL. DINÀMICA DELS CUBS ( font: edualter.com )

1ª part ( 25 minuts )

Uns haureu de fer d'observadors i els altres de participants directes. Hi ha d'haver 4 equips de participants directes i com a mínim 8 observadors, 2 per grup. El professor/a ja us indicarà quin paper heu de fer.

Cada equip ha de fabricar cubs de cartolina de 8 cms. Les arestes han d'estar enganxades amb cinta adhesiva. Cada grup de treball ha de pensar un símbol per marcar els cubs que elabori per poder-los comptabilitzar. No s'acceptaran els cubs que no estiguin acabats.

Només podreu fer servir el material assignat al vostre grup. Ara bé, com que cada grup no disposarà dels mateixos recursos, podreu negociar amb els altres grups per intercanviar material. Amb aquest fi, cada equip escollirà un delegat/da per negociar els intercanvis ( sense parlar ).

Els quatre equips acabaran el joc quan el/la professor/a ho indiqui i el guanyador serà el que hagi aconseguit fer més cubs acabats.

Model per fer la plantila del cub:

2ª part ( 25 minuts )

Posada en comú i conclusions.

PROCEDIMENT DEL JOC DE ROL

Adreces de consulta per al professorat, amb informació sobre aquest joc de rol i similars.