LA CRISI DE L’IMPERI ROMÀ
TORNA

Hauràs de fer tres blocs d'activitats:

-A: individual

-B: en grup

.C: individual

( NOTA: Per poder guadar les activitats les has de fer en el document word o una vegada fetes passar-les a pdf. )

A. ACTIVITAT INDIVIDUAL: El Baix Imperi Romà

1. Llegeix aquest text

Al segle III, l'Imperi Romà va iniciar un període de decadència. Les usurpacions de poder d'uns emperadors per altres van anar acompanyades de revoltes a les províncies i també van començar les invasions bàrbares a la frontera de l'Imperi. En l'àmbit de l'economia, el sistema esclavista ja feia temps que es mostrava incapaç d'augmentar la producció. A més, hi va haver un importat increment dels preus, que va perjudicar el comerç.
La crisi va incidir molt especialment a les ciutats romanes. A l'actual territori de Catalunya, Tarraco i Emporion van patir invasions des de mitjan segle III, de les quals ja no es van recuperar, i Gerunda i Barcino aviat es van emmurallar. Alhora, el comerç amb Roma va decaure. La crisi econòmica i comercial, la inseguretat i la creixent pressió fiscal van impulsar moltes famílies a fugir al camp.
Paral•lelament, al camp, la por a les invasions bàrbares va tenir com a conseqüència una disminució del nombre de propietats petites i mitjanes. El resultat va ser que van sorgir grans dominis on la mà d'obra esclava va ser substituïda per colons, pagesos a qui els grans propietaris cedien temporalment l'ús de la terra a canvi d'un cens.

( Text extret de: http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cronologia.htm )

 

2. Escriu a les etiquetes de sota les diverses causes que van provocar la crisi de l’Imperi romà al segle III. Fes-ho tenint en compte el que diu el text que acabes de llegir, i fixant-te en els fragments escrits en vermell ja que són pistes per saber què has d'escriure.

 

 
CRISI DEL SISTEMA ESCLAVISTA
 
van anar acompanyades de...
 
van fer necessari :
 
es mostrava incapaç d'...
 
que va perjudicar...
 
MES EXÈRCIT A LES FRONTERES
 
 
 

RESPON AQUESTES PREGUNTES ( a partir de la informació del text )

3. On va incidir més la crisi ?

4. Anomena les ciutats romanes, que actualment són ciutats catalanes, que van patir aquesta crisi.

5. Explica detalladament per què moltes famílies van fugir al camp.

6. Quines repercussions van tenir les invasions en el camp ?

B. ACTIVITAT COOPERATIVA ( en grup ): La crisi de l'Imperi i els canvis socials

a) Feu grups de 5 persones. Cada persona del grup llegirà la informació i respondrà les preguntes d’1 dels temes següents :

B.1 Què era un imperi a l’Antiguitat
B.2 Què és una crisi
B.3 Factors que van provocar la crisi de l’imperi romà
B.4 La crisi del sistema esclavista: el colonat
B.5 Canvis en la societat

b) Després, cadascú explicarà als altres membres del seu grup el contingut del tema que ha treballat i els passarà les respostes de les preguntes que ha treballat.
C. ACTIVITAT INDIVIDUAL : La fragmentació política de l'imperi Romà

1. Construeix aquest puzzle i després respon les preguntes:

CLICA

a) A quin any l'Imperi Romà es dividí en dos territoris independents ?
b) A quin any es va enfonsar definitivament l'Imperi Romà d'Occident ?
c) Quin fet va provocar en aquesta data l'acabament definitiu de l'Imperi Romaà d'Occident ?
d) Com es va repartir políticament Europa i la conca de la Mediterrània ?
e) Fins a quin segle va resistir l'Imperi Romà d'Orient, i amb quin nom ?
Font d’aquesta activitat: http://www.encuentro.gov.ar/Gallery/235 1.pdf
Llicència de Creative Commons