ACTIVITATS INTERACTIVES

PREPARA'T

Adreces on hi pots trobar informació per a realitzar les activitats interactives que et proposem .

ACTIVITATS D'ECONOMIA

PAISATGES AGRARIS

Pàgina web per treballar el tema dels paisatges agraris: Paisatges agraris

LES FONTS DE LA HISTÒRIA

http://montse.quintasoft.net/pag_ac_fonts_ha.html

LÈXIC SOBRE LA PREHISTÒRIA

En aquesta adreça hi trobaràs un recull de mots i definicions sobre la Prehistòria:

http://www.xtec.cat/~msalo2/prehistoria/glossari.htm

L'ANTIC EGIPTE

http://montse.quintasoft.net/egipte/indexegipte.htm

L'ANTIGA GRÈCIA

http://montse.quintasoft.net/grecia/indexgrecia.htm

L'11 DE SETEMBRE I LA GUERRA DE SECESSIÓ

http:montse.quintasoft.net/2ESO/10.11_setembre/11_setembre.htm

POSA'T A PROVA I FES LES ACTIVITATS

ACTIVITATS D'ECONOMIA

Què és l'economia?

Completar un text

Conceptes d'economia

Test

Definicions d'economia

Encreuats

Geografia econòmica

Completar un text

Buscamots d'economia

Sopa de lletres

AGRICULTURA /RAMADERIA/SILVICULTURA/PESCA

Agricultura a Europa

Mapa

Agricultura a la Unió Europea

Test

Definició paisatge agrari

Completar

El paisatge agrari

Test

Ramaderia/ silvi./pesca

Encreuats

RELLEU I RIUS DEL MÓN

Rius del món

Mapa

Relleu del món

Mapa

LES FONTS DE LA HISTÒRIA

Fonts de la Hª

Relacionar

LA PREHISTÒRIA

Etapes de la Prhª

Relacionar

Es 1rs homínids

Relacionar

Erectus/ Neandertal

pag_ac_educaplay

Relacionar

Erectus o habilis

Relacionar

Australopitec /Sàpiens

Relacionar

Paleolític o Neolític

test

Edat dels Metalls

Completar

Lèxic de Prhª

Relaciona

Encreuats i Prehª

Encreuats

L'ANTIC EGIPTE EGIPTE

Mapa de l'Antic Egipte

Mapa

Cronologia de l'A. Egipte

Relacionar

Egipte, el Nil i els Egipcis

Completar

Deïtats de l'Antic Egipte

Presentació

L'ANTIGA GRÈCIA

Mapa d' A. Grècia

Mapa

Mapa de les polis

Mapa

Geografia de Grècia

Completar

Fets i etapes

Relacionar

Hª de Grècia

Relacionar

Evolució món grec

Completar

Estils grecs 1

Relacionar

Estils grecs 2

Relacionar

Estils grecs 3

Relacionar

LA ROMA ANTIGA

Itàlia a l'Antiguitat

Mapa

Formes de govern I

Relacionar columnes

Formes de govern II

Relacionar columnes

Formes de govern III

Completar i relacionar

Formes de govern IV

Completar

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

Guerra de Successió;

Sopa

INICI WEB

EL MEU BLOC

Per a alumnat nouvingut( C.S.) TALLER de CARTELLS HISTÒRIA 1r
Hi ha algun vincle trencat ? Si us plau fes-m'ho saber en aquesta adreça. Moltes gràcies malsius2@xtec.cat

contadores webvisites

Última actualització: setembre del 2021 ( en procés )