Omet navegació

Activitat de relacionar

Relaciona cada dibuix amb l'activitat econòmica que li correspon:

Qüestió

Espigues de blat

Respostes

AGRICULTURA

MINERIA

COMERÇ

ARTESANIA

Realimentació

Qüestió

Respostes

AGRICULTURA

MINERIA

COMERÇ

ARTESANIA

Realimentació

Qüestió

Elements relacionats amb el comerç: via, nau i productes.

Respostes

AGRICULTURA

MINERIA

COMERÇ

ARTESANIA

Realimentació

Qüestió

Gerro de ceràmica

Respostes

AGRICULTURA

MINERIA

COMERÇ

ARTESANIA

Realimentació

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)