Omet navegació

Activitat d'omplir buits

Escriu la paraula correcta a cada espai en blanc

Llegeix el paràgraf seguit i completa les paraules que manquen. .

Després de la presa militar d’una , es procedia al repartiment del (els objectes de gran valor, or, plata, etc., que eren per als generals, i la resta per als soldats). Els presoners de guerra (militars i civils) eren venuts com , fet que comportava enormes beneficis per a l’ .

Les mines i les terres de les zones conquerides passaven a formar part de l’ager publicus (terres de l’Estat) i eren arrendades a persones , per a la seva explotació. En ocasions, es tractava d’enormes extensions de terra i tan sols la gent molt rica podia arrendar-les; el mateix succeïa amb les . Així, la majoria de les terres, normalment les més fèrtils, estaven en mans d’un nombre reduït de famílies de grans famílies . Els latifundis eren treballats per i es dedicaven al conreu d’uns pocs productes destinats a l’ .

Una altra part de la terra estava en mans de propietaris, molts dels quals eren antics retirats als quals, en compensació pels serveis prestats, havien rebut de l’Estat a les províncies de l’Imperi.

Per tot l’Imperi, els romans van fundar vil·les en les quals hi havia, a més de la casa de l’amo (que normalment vivia a la ciutat), els magatzems, els cellers, les premses de gra, d’oli i de vi, els estables i els habitatges dels treballadors, sovint esclaus.

Habilita el javascript

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)