Omet navegació

El comerç a la Mediterrània i a Orient

Informació

Al voltant del Mediterrani es van desenvolupar un intens comerç gràcies a la construcció de ports, la persecució dels pirates i l'existència d'un únic sistema monetari. En tot l'Imperi tan sols circulava moneda romana, sobretot la de plata, anomenada denari, fet que facilitava molt els intercanvis.

Els territoris orientals, com succeïa des de segles enrere, enviaven a la capital i a les províncies occidentals productes cars, com ara ceràmiques de luxe, seda, obres d'art i perfums, mentre que a les províncies occidentals enviaven a orient aliments, especialment blat, oli, metalls preciosos i bestiar.

Font: Pallol, B. , García, M.A., Gómez, X. " Albera. Ciències Socials. 1r cicle d'ESO ". Ed. Cruïlla

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)