WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA.Els romans a Catalunya

ÀREA I NIVELL

Aquesta WebQuest és de l'àrea de Ciències Socials i està prevista per als alumnes de 1r d'ESO. Els continguts que s'hi treballen corrresponen a l'últim tema del currículum comú d'aquest nivell de l'ensenyament secundari obligatori http://www.xtec.es/estudis/eso/04_Doc_curriculum/04_ciencies_socials_eso.pdf, i per a l'alumnat de segon curs de secundària que necessitin reforçar aquest tema. La justificació d'escollir el tema de: Roma a Catalunya i el seu llegat la podeu trobar en l'apartat de : CONCLUSIONS .

 

INICI