WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA. Els romans a Catalunya

QUÈ HEU DE FER ?

 

TREBALL A FER

 • Heu de fer un treball de grup, en el qual tota la classe treballarà aspectes diferents del mateix tema, de manera que en cinc dies, gràcies a les vostres investigacions i a les dels vostres companys i companyes trobareu resposta a totes les incògnites del que va ser una gran aventura en terres catalanes, l'arribada d'uns homes que pertanyien a un dels imperis més poderosos del món: L'IMPERI ROMÀ. Les activitats que heu de fer les trobareu més detallades a l'apartat : PROCÉS.

  TREBALL COOPERATIU

 • Es tracta que entre tot el grup classe refeu aquest fragment de la història de Catalunya, i cadascú de vosaltres hi ha de col·laborar aportant la informació que li correspongui. És imprescindible per tant que tothom faci la seva part de feina, d'altra banda la història quedaria incompleta, seria com fer un puzzle del que no tinguéssiu totes les peces.

  RECERCA

 • Tot i que us podríeu informar a través de molts mitjans : pàgines webs, revistes, llibres, Cd-roms, videos, Dvd ..., en aquest cas utilitzareu bàsicament internet. Com que d'informació a internet n'hi ha molta i de temps no en teniu gaire, per facilitar les coses, de cada tema disposareu d'un apartat de recursos que podeu consultar per informar-vos i trobar les respostes que us interessen.

  ORGANITZACIÓ

 • Tot el tema estarà dividit en 8 apartats que coneixereu en la pàgina següent: PROCÉS, i cada grup ( 4 persones ) investigarà un d'aquests apartats, però com que ens fa falta que tots estigueu investigant i per això necessiteu ordinadors, cada grup es dividirà en dos subgrups ( 2 persones ), i cada apartat del treball es dividirà en dos subapartats ( perquè us quedi més clar mireu l'esquema que teniu al final d'aquesta pàgina ). Una vegada que cada parella de participants en la investigació hagi acabat la seva feina l'haurà de posar en comú am els altres dos col·laboradors del grup.

  DESVETLLEM TOTES LES INCÒGNITES

 • Finalment cada grup de quatre persones exposarà les seves conclusions a la resta de la classe, de manera que tothom tindrà tota la informació, però cadascú només haurà investigat en profunditat una breu part del tema.

 

 
GRUP 1
SUBGRUP 1A
SUBTEMA 1A
APARTAT 1
 
 
SUBGRUP 1B
SUBTEMA 1B
 
 
GRUP 2

SUBGRUP 2A

SUBTEMA 2A
APARTAT 2
 

1/2 GRUP-CLASSE

SUBGRUP 2B
SUBTEMA 2B
TEMA
GRUP 3
SUBGRUP 3A
SUBTEMA 3A
APARTAT 3
 
SUBGRUP 3B
SUBTEMA 3B
 
 
GRUP 4
SUBGRUP 4A
SUBTEMA 4A
APARTAT 4
 
 
SUBGRUP 4B
SUBTEMA 4C
 
   • Quan us hàgiu mirat bé aquesta pàgina passeu a la següent: PROCÉS .
INICI