WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA. Els romans a Catalunya

CRÈDITS

 

Com ja he comentat aquesta WebQuest esta destinada bàsicament als/les alumnes de 1r d'ESO, o per alumnes de 2n curs de secundària als que els convingui reforçar aquest tema de 1r curs .

L'he realitzada com ha activitat del postgrau de l'UOC i Rosa Sensat: Eines i aplicacions informàtiques en l'educació , i en concret per a la matèria: Tractament de la informació, impartida pel professor: Juan Miguel Muñoz.

Per a realitzar-la he utilitzat el material del postgrau, la plantilla de l'Anna Pérez que es troba a aquesta adreça http://www.xtec.es/~aperez83/, he visitat diverses WebQuest, d' entre les que destaco, perquè m'ha servit de guia en molts aspectes, la de Juan M. Múñoz: Viaje a la antigua Roma http://cv.uoc.es/~jmunozmi/webqr/wqroma/index.htm

També he consultat i ha estat de gran ajuda la web de la Comunitat Catalana de Web Quest http://www.webquestcat.org/

I per últim voldria fer referència a Bernie Dodge com a inventor de les WebQuest. L'adreça del seu portal és: http://webquest.sdsu.edu/

 

INICI