>

WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA. Els romans a Catalunya

PROCÉS

 

TEMPORITZACIÓ

1ª sessió:

a) Presentació de l'activitat.

b) Formació de grups de 4 persones.

c) Assignació de l'apartat del treball a investigar i el·lecció del subtema per part dels integrants del grup.

d) Lectura en grup dels apartats: INTRODUCCIÓ/TASCA/PROCÉS/AVALUACIÓ i aclariment de dubtes.

e) Inici de la recerca a internet i de la recollida d'informació i imatges.

2ª sessió:

a) Continuació de la recerca, recollida d'informació i imatges, i redacció en document word.

3ª sessió

a)Posada en comú entre els/les membres del grup.

b) Preparació de l'exposició oral i de suports gràfics que serveixin per il·lustrar l'exposició. Aquests suports gràfics poden ser murals en suport paper o presentacions amb suport informàtic ( el professor/ra us orientarà ).

4ª sessió

a)Exposicions orals davant de tot el grup classe.

5ª sessió

a)Exposicions orals davant de tot el grup classe.

ACTIVITATS

Per veure les activitats clica l'enllaç. ACTIVITATS

INICI