WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA. Els romans a Catalunya

CONEIXEMENTS PREVIS

És una WebQuest que planteja activitats molt pautades, de manera que els alumnes la poden dur a terme havent fet la programació de comuns de socials de primària i secundària, i tampoc necessiten coneixements massa específics de tecnologies de la informació i la comunicació, n'hi ha prou que tinguin coneixements bàsics a nivell d'usuari d'informàtica i de navegació per internet. Per als mateixos motius, i perquè forma part de la programació de Ciències Socials la incorporació d'aquesta activitat a les classes no planteja cap problemàtica ni distorsió i qualsevol professor/ra pot plantejar aquesta tasca als seus/seves alumnes.

INICI