WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA. Els romans a Catalunya

ORGANITZACIÓ

 

Aquesta WebQuest preten ser una eina pràctica i assequible tant per a professors/res de Ciències Socials, no necessàriament experts/tes informàtics, com per alumnes de 1r d'ESO, i està plantejada com una activitat regular de classe, únicament que aplicant una metodologia diferent, més motivadora i més d'acord amb els nostres temps. Tammateix la clau d'assolir un bon resultat de l'experiència no té secrets, com passa amb qualsevol activitat, rau en una bona presentació i una correcta organització, de manera que els nostres joves alumnes de 1r d'ESO iniciïn l'activitat tenint molt clar què és el que pretenem, com han d'actuar en tot moment i com i què els avaluarem. La pretensió d'aquest document és més suggerir que no pas formular preceptes, donat que l'organització de cada centre, l'experiència i preparació professional de cadascú, els grups i els/les alumnes, tots tan diversos, la coordinació amb altre professorat del departament o amb la cordinació d'informàtica sovint s'assemblen tan poc entre elles que la unificació és difícil i cadascú ho ha d'adaptar a la seva pròpia realitat.

 

Els grups

S'ha previst que els grups siguin de quatre, d'una banda perquè a l'aula d'informàtica, quan parteixin els grups seria bo que no fossin més de dos per a cada ordinador, i de l'altra, quan els grups de 4 treballin a l'aula ordinària és un número de membres raonable per a poder treballar bé i aconseguir que tots en el grup tinguin feina. Tot hi així, segons el nombre d'ordinadors de què disposeu a l'aula i del nombre d'alumnes que tingueu no passa res si els grups són de tres i/o cinc persones.

1ª sessió

LLOC: Aula ordinària i Aula d'informàtica

Aquesta sessió és clau, s'iniciarà a l'aula i s'intentarà que sigui breu.

Presentació de l'activitat: Se'ls explica breument que faran una activitat a l'aula d'informàtica, comentant-los-hi les qüestions bàsiques que han de saber:

 • Actitud a l'aula d'informàtica.
 • La importància que tindrà el seu treball donat que és un treball de grup.
 • Els criteris de la formació de grups, què poden decidir i què no.
 • La temporització de l'activitat.
 • Què estan treballant un tema del currículum.
 • Què és un tema avaluable.
 • Que el primer que han de fer és llegir-se amb molta atenció els apartats següents de la WebQuest: INTRODUCCIÓ/TASCA/PROCÉS/AVALUACIÓ.

  Si és un grup amb moltes dificultats de concentració i poc habituat a anar a l'aula d'informàtica es pot plantejar la possibilitat de repartir-los la documentació prèvia en suport paper o fins i tot explicar-los-hi directament per assegarurar-nos que els queda clar, encara que en principi és més recomanable que agafin l'hàbit de llegir les explicacions de les activitats que han de fer i que aprenguin a assimilar-ne el contingut.

Formació dels grups: com que no tots els blocs d'activitats tenen el mateix grau de dificultat, els grups grans ( de 4 alumnes) seran a criteri del professorat per assignar les activitats als alumnes en funció del seu nivell. En canvi sí que se'ls permeterà decidir els grups petits ( de 2 alumnes ) que són els que treballaran junts a l'ordinador. Un altre possible criteri és combinar en els grups alumnes de diferents qualitats, per tal que facin un treball més cooperatiu d'ajudar-se entre ells, però això són decisions que dependran de les diferents línies de centre i dels departaments.

Assignació de l'apartat de treball que correspon treballar a cada grup. Ells s'encarreguen de distribuir-se els dos subtemes ( recordeu l'esquema de les activitats ).

Inici de la tasca a l'aula d'informàtica : lectura per parelles dels apartats INTRODUCCIÓ/ TASCA/ PROCÉS/ AVALUACIÓ.

Aclariment de dubtes i/o inici de la recerca : S'aclariran dubtes per parelles de treball només per aquells que ho sol·licitin, els que ja ho han entès ja poden anar treballant.

2ª sessió

LLOC: Aula d'informàtica
 • Continuació de la recerca, recollida d'informació i imatges, i redacció en document Word.

3ª sessió

LLOC: Aula ordinària
 • Preparació de l'exposició oral: Cal donar-los les orientacions pertinents per a preparar l'exposició oral i elaborar el mural. Si no han tingut temps de fer la portada, índex o fonts utilitzades a l'aula d'informàtica poden fer-ho manualment a l'aula, cas de poder ser dos professors/ els alumnes que ho necessitin poden treballar a l'aula d'informàtica. L'ordre pel qual participaran els grups a l'hora d'exposar és millor dir-los-hi al final, per assegurar que hi ha tots els alumnes i perquè siguin més conscients que és l'últim dia d'elaboració del treball i el mural. Els ha de quedar clar que la feina que no puguin fer durant aquesta sessió l'hauran d'acabar a casa.
 • Posada en comú: Cal que cada subgrup expliqui a l'altre la part que ha treballat.
 • Distribució de tasques: Cada grup ha de consensuar el repartiment de tasques que cal fer.
 • Ordre de les exposicions orals: Adjudicació de l'ordre de participació dels grups per exposar.

4ª i 5ena sessions

LLOC: Aula ordinària
 • Exposicions orals a tot el grup classe.

INICI