WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA. Els romans a Catalunya

TEMPORITZACIÓ
Aquesta WebQuest està dissenyada per fer-la en cinc sessions, distribuïdes de la manera següent:

1ª sessió:

a) Presentació de l'activitat.

b) Formació de grups de 4 persones.

c) Assignació de l'apartat del treball a investigar i el·lecció del subtema per part dels integrants del grup.

d) Lectura en grup dels apartats: INTRODUCCIÓ/TASCA/PROCÉS/AVALUACIÓ i aclariment de dubtes.

e) Inici de la recerca a internet i de la recollida d'informació i imatges.

2ª sessió:

a) Continuació de la recerca, recollida d'informació i imatges, i redacció en document word.

3ª sessió

a)Posada en comú entre els/les membres del grup.

b) Preparació de l'exposició oral i de suports gràfics que serveixin per il·lustrar l'exposició. Aquests suports gràfics poden ser murals en suport paper o presentacions amb suport informàtic ( el professor/ra us orientarà ).

4ª sessió

a)Exposicions orals davant de tot el grup classe.

5ª sessió

a)Exposicions orals davant de tot el grup classe.

INICI