1ª sessió

 

                     

a) Presentació de l'activitat per part del professor/a .

b) Formació de grups de 4 persones.

c) Assignació de l'apartat del treball a investigar i el·lecció del subtema per part dels integrants del grup.

d)Lectura en grup dels apartats d'aquest quadern, i aclariment de dubtes.

e) Inici de la recerca a internet i de la recollida d'informació i imatges.

                 

 

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License