Recerca

 

 

Tot i que us podríeu informar través de molts mitjans : arxius, revistes, llibres, Cd-roms, videos, Dvd ..., en

aquest cas utilitzareu bàsicament internet. Com que d'informació a internet n'hi ha molta i de temps no en

teniu gaire, per facilitar les coses, de cada tema disposareu d'un apartat de recursos que podeu consultar

i trobar les respostes que us interessen.

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License