Tasca

 

 

• Heu de fer un treball de grup, en el qual tota la classe treballarà aspectes diferents del mateix

tema, de manera que en sis dies, gràcies a les vostres investigacions i a les dels vostres

companys i companyes trobareu resposta a totes les incògnites de la què va ser una gran

civilització: LA CIVILITZACIÓ GRECORROMANA .

 

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License