Treball cooperatiu

• Cadascú de vosaltres ha de col•laborar en aquest projecte aportant la

informació que li correspongui. És imprescindible, per tant, que cadascú

faci la seva part de feina, d'altra banda la història quedaria incompleta,

seria com fer un puzzle sense tenir-ne totes les peces.

.

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License