Desvetllem totes les incògnites

• Finalment cada grup de quatre o 5 persones exposarà les seves conclusions a la resta de la

classe, de manera que tothom tindrà tota la informació, però cadascú només haurà investigat en

profunditat una breu part del tema.

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License