Webquest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA. Els romans a Catalunya

FITXA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ

CONCEPTES

DEFICIENT
REGULAR
MOLT BÉ

Assimilació dels conceptes treballats ( veure els objectius ).

       

PROCEDIMENTS

       

Comprensió de la documentació prèvia.

       

Suport gràfic coherent amb la presentació oral del tema, que als companys els faciliti la comprensió del què exposeu i a vosaltres l'explicació.

       

Exposició oral ben preparada, demostrant assimilació dels conceptes treballats i capacitat de transmetre'ls només amb l'ajut d'un guió i fent referència al suport gràfic, i en cap cas llegint el treball.

       

ACTITUD/VALORS/NORMES

       

Actitud tant a l'aula ordinària com a l'aula d'informàtica.

       

Capacitat d'atenció i concentració a l'hora de llegir la documentació prèvia a la recerca d'informació a internet.

       

Capacitat de saber-se avenir amb els altres membres del grup, sabent escoltar, intervenir, aportar idees, acceptant les aportacions dels altres o rebatent-les amb respecte i arguments quan calgui, i la resolució de conflictes si és el cas.

       

Seguiment de les pautes donades.

       

Interès per la feina.

       

Aprofitament del temps.

       

Perseverància per a la superació de dificultats.

       

Actitud responsable com a participant d'un grup, i per tant l'actitud conscient de la importància del treball personal en benefici del treball del grup.

       

Participació equivalent de tots els membres del grup en la presentació oral.

       

Esforç individual en tot el procés de treball.

       

Observacions sobre l'alumne/na:

.absències en alguna sessió

.incidències

.actituds positives a destacar

 

PUNTUACIÓ INDIVIDUAL

 
 
 
INICI